หากจะมองให้ลึก การทำงานเป็นตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน จะมีความคล้ายกับระบบ แฟรนไชส์ เป็นอย่างมาก ที่บอกว่ามีคล้ายเพราะทาง AIA (เอไอเอ) จะเป็นเจ้าของสิทธิ์ และผู้สมัครขายประกัน AIA (เอไอเอ) จะเป็นผู้ซื้อสิทธิ์ ในที่นี้สิทธิ์ในการเป็นตัวแทนประกันชีวิตของ AIA (เอไอเอ) นั้นใช้เงินในการเริ่มต้นธุรกิจน้อยมากๆ เพราะธุรกิจประเภทนี้เป็นธุรกิจแนวให้คำปรึกษา และบริการ

โดยที่ผู้สนใจสมัครขายประกัน AIA (เอไอเอ) ตกลงทำสัญญากับ AIA (เอไอเอ) และ AIA (เอไอเอ) จะมอบอำนาจให้ตัวแทนประกันชีวิตมีหน้าที่จัดหา และส่งใบคำขอเอาประกันชีวิต และมีอำนาจในการเก็บเบี้ยประกัน ทั้งนี้การดำเนินการทั้งหมดจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ

ด้วยระบบนี้เอง จะสามารถทำให้ผู้ที่สนใจสมัครขายประกัน AIA (เอไอเอ) สามารถสร้างธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว ลดข้อจำกัดทางด้านเงินทุน และเวลาในการวิจัยธุรกิจ ซึ่งเหมาะกับผู้ที่ต้องการมีธุรกิจเป็นของตนเอง แต่ขาดประสบการณ์ทางด้านธุรกิจ และด้านการตลาด

หากเราวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจ จะสามารถมั่นใจในการตัดสินใจได้ทันที เพราะ AIA (เอไอเอ) เป็นธุรกิจที่ให้บริการระหว่างการเงินและสุขภาพ AIA (เอไอเอ) ไม่ได้เป็นโรงพยาบาลในการให้บริการ การรักษาพยาบาล แต่ AIA (เอไอเอ) จะให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นตามสัญญาประกันชีวิตที่ลูกค้าซื้อไว้

 

สมัครขายประกัน AIA

แนวโน้มในอนาคต เทคโนโลยีทางการแพทย์จะพัฒนาเพิ่มขึ้น แต่ข่าวร้ายคือ โรคร้ายต่างๆ จะเกิดขึ้นมาใหม่ และค่ารักษาพยาบาลต่างจะสูงขึ้นอีกด้วย ซึ่งมีความเกี่ยวโยงในธุรกิจระหว่างธุรกิจด้านการเงินและธุรกิจด้านสุขภาพ นี้จึงเป็นจุดแข็งในการดำเนินธุรกิจ

การวิเคราะห์ด้านถัดไปคือ ด้านทำเลที่ตั้ง นี้คืออีกจุดแข็งของธุรกิจตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน เพราะไม่จำเป็นต้องต้องหาทำเลที่ตั้งให้เหมาะสมกับธุรกิจ ไม่ต้องขึ้นไปบนห้างสรรพสินค้า เช่าสถานที่ หรือหาทำเลในตลาด การนัดหมายจะเกิดขึ้นตามที่สถานที่ที่ลูกค้าสะดวก ที่บ้าน ที่ทำงาน ร้านกาแฟ

เมื่อผู้ที่สนใจสมัครขายประกัน AIA ส่งข้อมูลเข้ามาแล้ว ก็มีการนัดวันสัมภาษณ์, อบรมเพื่อขอรับใบอนุญาต, สอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต และขั้นตอนสุดท้ายก็เข้าอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานในการเป็นตัวแทน เมื่อทุกอย่างลงตัวก็ถึงเวลาเริ่มเปิดดำเนินกิจการได้เลย

หลังจากเป็นตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินกับ AIA เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถพูดคุยกับผู้ที่เป็นตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินรุ่นพี่ที่ตัดสินใจร่วมธุรกิจมาก่อนหน้านี้ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และลดระยะเวลาในการทำงานให้สั้นลง

เมื่อเริ่มเปิดกิจการแล้ว ก็จะได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากผู้จัดการตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ตามข้อตกลงตลอดอายุของสัญญา โดยมี คปภ. (สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย) ทำหน้าที่กำกับและพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้มีความเข้มแข็งมั่นคง คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัย

ซึ่งทางทีมงาน ได้ช่วยเหลือและพัฒนาตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน ให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง โดยที่เราจะอบรมผู้ที่สนใจสมัครขายประกัน AIA เพื่อเป็นเจ้าของกิจการ ให้มีความรู้เรื่องระบบต่างๆ อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ด้วยหลักสูตรพื้นฐาน หลักสูตรระดับกลาง และพัฒนาไปสู่หลักสูตรการวางแผนการเงินขั้นสูงสุด

สมัครตัวแทนประกันชีวิต

เติมเต็มความสุข...ด้วยรายได้ไร้ขีดจำกัด

โอกาสสร้างรายได้ที่มากขึ้นจากศักยภาพที่มากขึ้นของคุณ
สมัครตัวแทนประกันชีวิต